Почивна станция Саня

Нощувки и почивка в град Априлци

САНЯ АПРИЛЦИ
Направи резервация

 

 

На 12.03.2021г. ЕМ ЕС СИНЕРДЖИ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.094 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

                Общата стойност на проекта е 1 162.60лв.

На 01.04.2021г. ЕМ ЕС СИНЕРДЖИ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.097 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)”

                Общата стойност на проекта е 2 441.46лв.


Водещата цел проекта е подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки с последиците от пандемията COVID-19.